LEGAL

Voorwaarden reserveringen tot 5 kamers per nacht.

 • Een credit card is vereist ter garantie van uw reservering.
 • Indien u een non-refundable reservering annuleert, wordt dit bedrag niet gerestitueerd. Een restitueerbare boeking kan tot 24 uur voor de aankomstdatum worden geannuleerd.
 • Indien een flexibele reservering al aanbetaald is, restitueren wij het betaalde bedrag na verrekening van de annuleringskosten.
 • Het wijzigen van een reservering kan tot 24 uur voor aankomst en alleen in geval van een flexibele reservering, indien u de reservering wijzigt binnen 24 uur voor aankomst, wordt de eerste nacht in rekening gebracht, voor het verplaatsen van uw reservering kan een meerprijs worden gerekend indien deze verplaatst wordt naar data met hogere kamerprijzen en in geval van lagere kamerprijzen, wordt het verschil niet vergoed.
 • In het geval van onjuiste tarieven of beschikbaarheid, zijn overduidelijke fouten en vergissingen (inclusief drukfouten, typefouten en nultarieven) niet bindend, bijvoorbeeld als een Suite een gemiddeld tarief van € 1000 door het jaar heen kost, kwalificeert een tarief van € 100 als een voor de hand liggende fout en wordt de reservering niet gehonoreerd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Inchecken kan vanaf 15 uur, indien u eerder aankomt, kunt u uw bagage alvast bij ons achterlaten, ook kunt u een early checkin reserveren tegen vergoeding (op basis van beschikbaarheid).
 • Onze check-out tijd is uiterlijk 11 uur, we verzoeken u vriendelijk om uw kamer op tijd te verlaten, indien u uw kamer tot uw beschikking wilt hebben na 11 uur op de dag van vertrek, kunt u dit aanvragen bij de receptie tegen een vergoeding (op basis van beschikbaarheid).
 • De stad Maastricht brengt Toeristenbelasting in rekening, deze bedraagt €4,77 per persoon per nacht.
 • Door bij Kaboom Hotel te verblijven, investeert u in een duurzame toekomst. Wij investeren in duurzame oplossingen en berekenen hiervoor een kleine bijdrage, die wordt omschreven als ‘Green Fee’ op uw bevestiging. Dit bedraagt €2,48 per persoon per nacht. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan kunt u een verzoek tot restitutie indienen.
 • De Toeristenbelasting en Green Fee bedraagt samen €7,25 per persoon per nacht.
 • Voor gereserveerde groepen vanaf 5 kamers per nacht gelden de annuleringsvoorwaarden voor groepen volgens Uniforme Voorwaarden Horeca.

Groepsvoorwaarden (reserveringen vanaf 5 kamers per nacht)

Betalingsvoorwaarden

 • Wij vragen een aanbetaling van 50% op het moment van reserveren.
 • De overige 50% ontvangen wij graag minimaal 3 weken van aankomst.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

 1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het hotelbedrijf te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 4. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 5. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 6. Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop La Bergère Hospitality Group BV including Townhouse Hotel Maastricht, St. Martenslane Hotel, Qbic Hotel, Kaboom Hotel BV, Hotel Mabi BV, The Green Elephant Hostels BV en Hotel Mariënhage B.V. (hierna te noemen ‘LBG HOTELS) omgaat met de (persoons)gegevens die u aan LBG HOTELS verstrekt. Hieronder vindt u welke partij de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), welke persoonsgegevens verzameld worden van u als klant en/ of organisatie en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verzameld worden. Daarnaast leest u hoe lang uw (persoons)gegevens bewaard worden, welke rechten u in dit verband heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

LBG HOTELS respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrief en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

LBG HOTELS verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Gegevens over uw activiteiten op onze website:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u als ouder er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@LBGHotels.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben:

LBG HOTELS verwerkt de eerder genoemde persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • LBG HOTELS analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

LBG HOTELS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en ons nachtregister. Hoe lang we gegevens bewaren:

LBG HOTELS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onderstaand is weergegeven ten behoeve van welk doel LBG HOTELS de verzamelde persoonsgegevens gebruikt. Tevens staat aangegeven welke termijn daaraan wordt gekoppeld, en waarom.

Ten behoeven van de website: 1 jaar/ 12 maanden.
Waarom verzamelen wij deze gegevens: ten bate van het optimaliseren van het aanbod op de website en dit aanbod toespitsen op de gasten en bezoekers van de website.
Waarom hanteren wij deze termijn: wij vinden deze termijn redelijk, omdat het aannemelijk is dat de bezoeker de website meerdere keren bezoekt in 1 jaar.

Ten behoeve van nieuwsbrieven: 3 jaar/ 36 maanden.
Waarom verzamelen wij deze gegevens: om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen, nieuws en aanbiedingen.
Waarom hanteren wij deze termijn: wij vinden deze termijn redelijk, omdat het aannemelijk is dat u tijdens de genoemde periode nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Ten behoeve van offline reserveringsbevestingen: 3 jaar/ 36 maanden.
Waarom verzamelen wij deze gegevens; om de benodigde communicatie rondom uw verblijf, bezoek of contact random de reservering te waarborgen.
Waarom hanteren we deze termijn; wij vinden deze termijn redelijk, omdat het aannemelijk is dat u binnen deze termijn ons vaker bezoekt dan 1 keer.

Ten behoeve van online eigen website reserveringsbevestingen: 30 dagen.
Waarom verzamelen wij deze gegevens; We slaan persoonlijke gegevens tijdelijk op bij het maken van de reserveringen (alles op het formulier, de voornaam, achternaam, gebruikte betaalmethode, adres, etc.)
Waarom hanteren we deze termijn; wij vinden deze termijn redelijk, omdat na de poging tot boeking, in het geval van een mislukte boekingen we details over de boekingen moeten achterhalen)

Ten behoeven van het Nachtregister: 7 jaar / 84 maanden
Waarom verzamelen wij deze gegevens: Ten bate van onze aangifte van de toeristenbelasting. In verband met eventuele controles op de toeristenbelasting van de belastingdienst, bewaren wij de gastenadministratie zeven jaar.
Waarom hanteren wij deze termijn: deze termijn is wettelijk voorgeschreven.

LBG HOTELS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LBG HOTELS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

LBG HOTELS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LBG HOTELS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ De IP adressen worden geanonimiseerd conform de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@LBGHotels.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. LBG HOTELS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

LBG HOTELS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via info@LBGHotels.com.

 

BESTE PRIJS GARANTIE

De beste-prijsgarantie is onze belofte aan gasten die direct via onze eigen website boeken: https://www.kaboomhotel.nl/

Kaboom Hotel Maastricht garandeert dat onze eigen website de laagste kamerprijs biedt bij overeenstemmende kamertypen, data, voorwaarden en prijzen (kamercondities) op het moment van reserveren en binnen 24 uur daarna (beste-prijsgarantie).

Als u een gepubliceerde prijs vindt die op dat moment lager is tegen dezelfde kamercondities (concurrerende tarief) en Kaboom Hotel Maastricht daarvan op de hoogte stelt, dan zal Kaboom Hotel Maastricht binnen 24 uur na het plaatsen van de reservering via onze website het concurrerende tarief hanteren.

Aanspraken op deze beste-prijsgarantie zijn alleen geldig als ze voldoen aan alle voorwaarden.

VOORWAARDEN:

 1. Kamercondities:
  1. Overeenkomend kamertype: de beste-prijsgarantie geldt voor een concurrerend kamertype dat in grote mate overeenkomt met een kamertype dat via de website van Kaboom Hotel Maastricht kan worden geboekt. Concurrerende kamertypes komen grotendeels overeen op onder meer de volgende kenmerken: uitzicht, voorzieningen, beddengoed en kamergrootte, dit uitsluitend ter beoordeling door Kaboom Hotel Maastricht (concurrerende kamer).
  2. Overeenkomende data: het lagere tarief moet online te vinden zijn voor een gelijkwaardige kamer met dezelfde aankomst- en vertrekdatum.
  3. Overeenkomende voorwaarden: alle prijs- of tariefvoorwaarden, waaronder (maar niet uitsluitend) vooruitbetaling, aanbetaling of andere voorwaarden, moeten gelijk zijn aan of strikter zijn dan de voorwaarden die ter vergelijking op de website van Kaboom Hotel Maastricht te vinden zijn. Als u via de website van Kaboom Hotel Maastricht bijvoorbeeld een kamer reserveert die kosteloos kan worden geannuleerd, kunt u deze niet vergelijken met een kamer op een andere website (concurrerende website) met een prijs die vooraf moet worden betaald of niet gerestitueerd kan worden. Als u echter via onze website een vooruit te betalen, niet-restitueerbaar tarief boekt, mag u dit wel vergelijken met een tarief op een concurrerende website dat wel annuleerbaar of restitueerbaar is. De beste-prijsgarantie geldt niet voor reserveringen op websites waarbij de reserveringsgegevens pas na de aankoop bekend worden.
  4. Overeenkomende prijzen: de kamerprijs moet worden geoffreerd, geboekt en betaald in de munteenheid van het hotel. Bijkomende kosten zoals toeslag voor een extra persoon vallen niet onder de garantie. Bij een verblijf van meerdere nachten wordt de gemiddelde prijs per nacht op een concurrerende website vergeleken met de gemiddelde prijs per nacht voor een reservering voor meerdere nachten via de website van Kaboom Hotel Maastricht.
 2. Niet-gepubliceerde tarieven: de beste-prijsgarantie geldt niet voor niet-gepubliceerde tarieven. Niet-gepubliceerde tarieven zijn tarieven die niet beschikbaar zijn voor het algemene publiek. Tarieven die niet beschikbaar zijn voor het algemene publiek betreffen onder meer: Zakelijke kortingen
  1. Groepstarieven
  2. Vergadertarieven
  3. Tarieven waarvoor lidmaatschap vereist is van een club, een loyaliteitsprogramma of een andere organisatie, waarbij de tarieven afgestemd zijn op een specifieke groep personen en niet bestemd zijn voor het algemene publiek.
  4. Direct mail-campagne
  5. E-mailcampagne
  6. Tarieven waarvoor een kortingscode of coupon vereist is
  7. Lagere tarieven die beschikbaar zijn via ‘Opaque’ websites waarbij het exacte hotel pas na boeking bekend wordt, vallen ook buiten de garantie.
 3. Voorwaarden voor aanspraak: om aanspraak te maken op deze garantie dient u een e-mail te sturen naar info@kaboomhotel.nl. Deze e-mail dient de volgende informatie te bevatten: de naam, het hotelreserveringsnummer en de website waarop het lagere tarief beschikbaar is. Onvolledige of onjuiste e-mails worden niet in behandeling genomen. Omdat de aanspraak op de beste-prijsgarantie vóór aankomst moet worden verwerkt, dient u uw verzoek ten minste 24 uur voor aankomst in te dienen.

Bedrijfsinformatie Kaboom Hotel Maastricht

Adres

Bezoekadres
Kaboom Hotel
Stationsplein 1
6221 BT Maastricht

Postadres
Kaboom Hotel
Sint Maartenslaan 1
6221 AV Maastricht

T +31 (0)43 325 33 40
info@kaboomhotel.nl
www.kaboomhotel.nl

Kamer van Koophandel Maastricht: 61328227
BTW-nummer: NL8542.98.824B01

Bankgegevens

BIC INGBNL2A
IBAN NL85INGB0686496396

GDS codes

Amadeus PW MST030
Galileo/Apollo PW B5315
Sabre PW 283300
WorldSpan PW 14200

Veelgestelde Vragen over Betalen met de Betaallink

Waarom ontvang ik een e-mail om te betalen met een betaallink en wordt de credit card die ik heb doorgegeven niet gewoon belast?

Sinds de invoering van de nieuwe Europese richtlijn PSD2 is het voor hotels niet meer mogelijk om creditcards te belasten. Wanneer je een reservering maakt waarvoor een vooruitbetaling of garantie vereist is, sturen we een e-mail met een betaallink om de betaling direct aan ons te voldoen. Pas als de betaling voldaan is, is de reservering definitief.

Hoe werkt de betaallink?

Wanneer je een reservering maakt waarvoor een betaling voor aankomst vereist is, ontvang je een e-mail met daarin een link om de betaling aan ons te voldoen. Alleen wanneer de betaling via de betaallink is voldaan, is de reservering definitief. Bij het uitblijven van een betaling sturen wij een herinnering om de betaling te voldoen. Na het verstrijken van de uiterste betaaldatum annuleren wij vanzelf de reservering.

Wat gebeurt er als ik mijn reservering annuleer?

Ons beleid voor annuleren is onveranderd: bij een flexibele reservering is het mogelijk om tot 24 uur voor aankomst kosteloos annuleren en krijg je het geld terug. Bij een non-refundable reservering is het niet mogelijk om het geld van de reservering terug te krijgen in geval van een annulering.

Hoe worden mijn betaalgegevens bewaard?

Alle betaalgegevens worden conform de wettelijke eisen beveiligd opgeslagen bij Ingenico, de transactieverwerker waar LBG Hotels gebruik van maakt.

Wat gebeurt er met de credit card gegevens die ik tijdens het boeken heb ingevuld als ik via de betaallink betaal?

De creditcard gegevens die tijdens het boeken zijn ingevuld worden niet gebruikt.

Waarom moet ik binnen de gestelde termijn betalen?

Een reservering is pas definitief als het bedrag betaald is. In geval van een non-refundable reservering betekent dit dat er direct betaald moet worden. Flexibele reserveringen kunnen tot 24 uur voor aankomst betaald worden. Dit vervangt het direct belasten van de credit card.

Op welke manieren kan ik betalen?

Betalen kan met iDeal, ECMC, Visa of American Express.

Waarom komt het bedrag via de betaallink niet overeen met wat ik geboekt heb?

Wanneer het bedrag afwijkt, was in de reservering de toeristenbelasting en green fee nog niet meegerekend. Deze is dan aan het bedrag in de betaallink toegevoegd.

Wat is PayByLink?

De betaallink versturen wij met behulp van PayByLink, de dienst waar wij mee samenwerken om betalingen te voldoen. PayByLink biedt een beveiligde betaaloplossing als vervanging voor het belasten van de credit card.

Bedrijfsinformatie Kaboom Hotel Maastricht

Adres

Bezoekadres
Kaboom Hotel
Stationsplein 1
6221 BT Maastricht

Postadres
Kaboom Hotel
Sint Maartenslaan 1
6221 AV Maastricht

T +31 (0)43 325 33 40
info@kaboomhotel.nl
www.kaboomhotel.nl

Kamer van Koophandel Maastricht: 61328227
BTW-nummer: NL8542.98.824B01

Bankgegevens

BIC INGBNL2A
IBAN NL85INGB0686496396

GDS codes

Amadeus PW MST030
Galileo/Apollo PW B5315
Sabre PW 283300
WorldSpan PW 14200